Prothesen / Kunstgebit

Een volledig kunstgebit noemen wij een prothese. Reden om een gebitsprothese te nemen verschillen, maar u kunt denken aan een ongeval, een zwak gebit of slechte verzorging. Ook kan het zijn dat er als gevolg van een van de bovenstaande oorzaken te weinig tanden overblijven, waardoor een prothese noodzakelijk wordt. Ook bestaat de mogelijkheid om een gedeeltelijke prothese te nemen, al is dat vaak een noodoplossing.

De behandeling

Eerste stap

Indien u voor de eerste keer een gebitsprothese nodig hebt, zal uw tandarts een kaakafdruk maken. Aan de hand van deze afdruk wordt het gebit stapsgewijs opgebouwd. Omdat het uw eerste prothese is worden de huidige tanden gecontroleerd op hun stand en kleur. Het is mogelijk dat een patiënt, na overleg met de tandarts, zelf in ons laboratorium kleur en vorm komt uitkiezen.

Hebt u al een prothese?

Als u al prothese dragend bent, wordt er gekeken naar het huidige kunstgebit. De kleur en de stand van de tanden worden gecontroleerd. Hierin kunnen eventueel kleine wijzigingen worden aangebracht, als u met bepaalde aspecten van uw prothese niet tevreden bent.

Tweede stap

Na de eerste afdruk wordt een nieuwe afdruk gemaakt. Het verschil ten opzichte van de eerste keer is dat deze afdruk een precieze weergave van uw gebit is. Ons laboratorium maakt beetplaten op de precisie modellen. Deze zijn bedoeld om de relatie vast te leggen tussen de onder en bovenkaak. Deze behandeling wordt bij de tandarts uitgevoerd.

Het maken van de prothese

De tandtechnicus kan nu aan het werk met de prothese. De tanden en kiezen worden in een proefopstelling gezet, bestaande uit was. Daarna gaat de prothese naar de tandarts. Daar kunt u de prothese passen. Eventuele noodzakelijke correcties kunnen worden gedaan, omdat de tanden en kiezen dankzij de was nog goed aan te passen zijn.

De tanden en kiezen worden in een proefopstelling gezet, bestaande uit was

Omzetten naar de definitieve vorm.

Als iedereen, uzelf, tandarts en technicus tevreden zijn over het resultaat, wordt de wasprothese omgezet in kunststof. Het is noodzakelijk dat iedereen akkoord gaat. Voor u is het noodzakelijk dat de prothese er zo vertrouwd mogelijk uitziet. De tandtechnicus moet zeker weten dat alles de juiste kleur heeft en op de goede plek zit, en uiteraard goed in elkaar steekt. Denk hierbij aan de relatie tussen onderkaak en bovenkaak. De tandarts moet er mee werken en zeker weten dat de prothese goed te plaatsen is.

Plaatsen van de prothese.

Indien u voor het eerst een prothese krijgt, worden de resterende tanden en kiezen stapsgewijs getrokken. Doorgaans zal men eerst de kiezen trekken, omdat die wonden iets groter zijn en daarmee langer de tijd nodig hebben te genezen. Als het tandvlees is hersteld worden de tanden getrokken. Direct daarna wordt de prothese geplaatst, omdat die tevens dienst doet als ‘verband.’

Andere prothesen en bloedverdunners? Waarschuw de tandarts!

Indien u al een of meerdere prothesen heeft, ongeacht waar die zich in het lichaam bevinden of indien patiënt bloedverdunners gebruikt is het zeer belangrijk de tandarts hiervan op de hoogte te stellen voordat de kiezen en tanden worden getrokken.

Niet aan de prothese komen!

Een kunstgebit zit niet meteen prettig en de eerste dag kan het pijnlijk zijn. Toch mag u onder geen voorwaarde de prothese verwijderen! Als u dat wel doet is de kans heel groot dat de wonden weer opengaan met alle gevolgen van dien. Bloedingen, zwellingen en ontstekingen zijn dan veel voorkomend.

De eerste dag niet spoelen!

Zoals gezegd, de prothese dient tevens als verband voor de wondjes van de getrokken tanden. Indien u uw kunstgebit zou spoelen is de kans groot dat de wondstolsels weggespoeld worden waardoor uw tandvlees weer gaat bloeden. De eerste uren is uw speeksel een beetje rood, een gevolg van de behandeling. Dat is dus normaal.

Paracetamol.

Tegen de pijn kunt u het allerbeste paracetamol gebruiken. De reden is eenvoudig, andere pijnstillers kunnen het bloeden bevorderen. Overleg met uw tandarts als paracetamol voor u geen optie is!

Gebit uit na de eerste dag

Nadat uw kunstgebit is geplaatst overlegd u met uw tandarts wanneer uw prothese kan worden uitgenomen. Meestal is dit na de eerste dag. Zoals uw tandarts ook zal benadrukken, die eerste keer is behoorlijk moeilijk vanwege alle veranderingen in uw mond. Nadat u het kunstgebit hebt verwijderd is het beste uw mond met lauwwarm zout water te spoelen, of een speciaal mondspoelmiddel.

Eten en praten

De eerste dagen kunt u het beste zacht voedsel eten. Geleidelijk kunt u overschakelen naar het eten dat u voor de behandeling gewend was. Overleg met uw tandarts wat het beste schema is, aangezien dat voor ieder persoon verschilt.

U zult merken dat sommige woorden en klanken zijn veranderd. In het begin zult u bijvoorbeeld slissen. Blijf rustig doorpraten en richt u op de moeilijke woorden en klanken. Na verloop van tijd keert uw uitspraak weer terug zoals u dat gewend was.
De beste manier om zo snel mogelijk te wennen aan uw tandenprothese is om die de eerste week niet uit te nemen, dus ook niet ’s nachts. De enige uitzondering is wanneer u het kunstgebit moet schoonmaken. Na die periode, overleg gerust met uw tandarts, kunt u de prothese uitdoen en ’s nachts in een glas met reinigingsmiddel bewaren.

Mijn gebit zit niet prettig, wat nu?

Uw gebit zal de eerste tijd niet prettig zitten. Dit heeft te maken met de afnemende zwellingen in uw mond. Daarom kunt u direct een afspraak maken met uw tandarts die de noodzakelijke correcties uitvoert. Ook indien u meerdere afspraken nodig mocht hebben is dit geen enkel probleem, het hoort bij het goed inpassen van een nieuwe mondprothese.
Ga niet zelf experimenteren, maar raadpleeg te allen tijde uw tandarts!

Lange termijn

In de loop der tijd slinken uw kaken. Hierdoor kan het gebit iets los gaan zitten. Uw tandarts kan dit eenvoudig aanpassen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een nieuw gebit te laten plaatsen. Daarom is het raadzaam elke twee jaar naar uw tandarts te gaan voor een controle.

Onderhoud kunstgebit

Tandplak kan ook op uw kunstgebit ontstaan. Tandplak en voedselresten zijn de veroorzakers van tandvleesontstekingen. Dat in combinatie met het uiterlijk van uw prothese zijn de voornaamste redenen om uw kunstgebit dagelijks goed schoon te maken. Bij de drogist kunt u speciale tandenborstels kopen voor uw kunstgebit. Uw prothese zelf maakt u, na het uitnemen, schoon met zeep. Tandpasta schuurt te veel, en ook andere schoonmaakmiddelen zijn niet geschikt hiervoor.

Onderhoud tandvlees

Het is net zo belangrijk uw gehemelte en tandvlees te poetsen. Dit doet u met een gewonen tandenborstel en wel met gewonen tandpasta. Dit is belangrijk omdat ook op die plekken voedselresten kunnen zitten die problemen kunnen veroorzaken.